Oferta

Sieci Sanitarne

Projekty:

 • instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
 • przyłączy wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
 • sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • pozwolenia wodno prawne w zakresie urządzeń wodnych i wprowadzania wód oraz ścieków do środowiska

Projekty wykonuję w zakresie zgodnym z życzeniem klienta również z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Wykonawstwo:

 • sprawowanie funkcji kierownika budowy
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
 • możliwość realizacji projektu w oparciu o współpracę z firmą Sieci i Instalacje Sanitarne Stanisław Szczepańczyk

Dla swoich klientów oferuję również:

 • uzyskaniu map do celów projektowych,
 • doradztwo techniczne formalno-prawne w branży,
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów,
 • uzyskanie zgody zarządcy drogi na umiejscowienie przyłącza i/lub sieci w pasie drogowym,
 • uzgodnienia umiejscowienia projektowanych mediów na naradzie koordynacyjnej tzw ZUD,
 • wykonawstwo w zakresie wod-kan przez firmę Sieci i Instalacje Sanitarne Stanisław Szczepańczyk

Wszystkie projekty są ważne zarówno te duże jak i te małe. Zapraszamy do współpracy zarówno firmy jak i osoby prywatne.

Usługi swoje świadczę na terenie M.St. Warszawy, powiatu piaseczyńskiego: gminy Piaseczno, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów, Tarczyn.