Aktualności

Sieci Sanitarne

Zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

11-02-2018

Od 01.01.2018r nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1422). Zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopa...

Więcej