Sieci Sanitarne

Sylwia Szarlik-Szczepańczyk

W swojej pracy kieruję się zasadą zrównoważonego projektowania stosując taki dobór rozwiązań technicznych aby zapewnić maksymalne spełnienie wymagań i osiągnięcie założonych celów z jednoczesnym ograniczeniem kosztów do niezbędnego minimum. W procesie projektowania korzystam z wiedzy i doświadczenia:

 • studia na kierunkach: budownictwo i inżynieria środowiska,
 • 20 letnie doświadczenie zawodowe,
 • praca przy realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj,
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń.

Każdemu z klientów oferuję poza samym wykonaniem projektu pełne doradztwo w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych oraz innych aspektów związanych z budową i realizacją inwestycji.

Zapraszam do współpracy.

Aktualności

Zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

11-02-2018

Od 01.01.2018r nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1422). Zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopa...

Więcej

Oferta

Projekty:

 • instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
 • przyłączy wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
 • sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • pozwolenia wodno prawne w zakresie urządzeń wodnych i wprowadzania wód oraz ścieków do środowiska

Projekty wykonuję w zakresie zgodnym z życzeniem klienta również z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Wykonawstwo:

 • sprawowanie funkcji kierownika budowy
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
 • możliwość realizacji projektu w oparciu o współpracę z firmą Sieci i Instalacje Sanitarne Stanisław Szczepańczyk

Dla swoich klientów oferuję również:

 • uzyskaniu map do celów projektowych,
 • doradztwo techniczne formalno-prawne w branży,
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów,
 • uzyskanie zgody zarządcy drogi na umiejscowienie przyłącza i/lub sieci w pasie drogowym,
 • uzgodnienia umiejscowienia projektowanych mediów na naradzie koordynacyjnej tzw ZUD,
 • wykonawstwo w zakresie wod-kan przez firmę Sieci i Instalacje Sanitarne Stanisław Szczepańczyk

Wszystkie projekty są ważne zarówno te duże jak i te małe. Zapraszamy do współpracy zarówno firmy jak i osoby prywatne.

Usługi swoje świadczę na terenie M.St. Warszawy, powiatu piaseczyńskiego: gminy Piaseczno, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów, Tarczyn.

Kontakt

Serdecznie zapraszam do kontaktu
mgr inż. Sylwia Szarlik-Szczepańczyk
ul. Halin 8, Kamionka, 05-502 Piaseczno
Tel 602 252 783
e-mail sieci.sanitarne@gmail.com
www.siecisanitarne.pl